ПОДГОТОВКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПРОЕКТИ

услуги

АКТИВНИТЕ И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЕВРОПРОГРАМИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

Ключови етапи при съвместна работа

Първи етап
Избор на финансираща програма

 В съответствие със сектора на компанията, целите и етапа Ви на развитие, ще препоръчаме: 

  • Най-подходящата  Европейска програма, мярка/схема;  
  • Подробно разясняване условията и изискванията на които трябва да отговаряте.
Втори етап
Подготовка на документите за кандидатстване

В пълно съответствие според изискванията на конкретната програма  :

  •  Инвестиционни бизнес планове;
  • Формуляр за кандидатстване; 
  • Всички изискуеми декларации.
Трети етап
Представяне и оценяване на проекта
  • Окомплектоваме цялата необходима документация за кандидатстване.
  • Отговаряме на всички допълнителни въпроси поставени от Оценителната комисия, в процеса на оценяване на проектното предложение.
Четвърти етап
Изпълнение и отчитане на одобреният проекта

До пълното получаване на договореното финансиране  изготвяме:

  • Междинни и  окончателни технически и финансови отчети за напредъка и изпълнението на проекта;
  • Искане за междинни и окончателни плащания.