УСЛУГИ

Услуги

BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

BI анализ

Ценова схема*

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Определяне, изчисляване и визуализиране на Ключови показатели за ефективност (KPI). 
  • Стратегическо планиране на бизнеса с помощта на системи за бизнес анализи.
  • Анализ на рентабилността при дългосрочно финансиране на бизнеса.
Поискай оферта