АНАЛИЗ НА ДАННИ

SQL Анализ на данни. Изготвяне на отчети.

Подходи и специфични техники за работа с традиционни данни

“Работа с данните” е много широко понятие. То може да се отнася, както до първично събиране на факти, така и тяхната обработка или графична визуализация. Това са данни, които са събрани чрез проведени анкети или …