УСЛУГИ

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ДОГОВАРЯ и ПРОЦЕДУРИ ПРИ КРЕДИТИРАНЕ

При входиране на искане за кредит, всяка финансовата институция прави на база : Нетен средномесечен доход от трудови правоотношения за последните 6 месеца; Средномесечен доход на база данъчна декларация, след приспадане на данъчни и други задължения; Доходи от наеми, пенсии…..