АРХИВ

ПРИКЛЮЧИЛИ СХЕМИ И МЕРКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА за 2023 година

Процедура “ЦИФРОВИ И ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ”

Stoic 11 октомври 17, 2021 5:58 pm Процедура “ЦИФРОВИ И ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ” % От допустимите разходи по проекта Индикативен старт на процедурата: Предстои да бъде обявен Основна цел: Да се подпомогне бизнеса да се адаптира и подготви за прехода към цифрова и кръгова икономика. Бюджет на процедурата: 100 000 000 лева Кой може да кандидатства: […]

процедура ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАСТЕЖ

процедура: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАСТЕЖ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ : %    Индикативен старт на процедурата:  2023 година Основна цел: Да се подпомогне бизнеса да се адаптира и подготви за прехода към цифрова и кръгова икономика. Безвъзмездно финансиране • 100% от допустимите разходи по проекта• минимален размер на БФП – няма• максимален размер на БФП – […]

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ.

ПРОЦЕДУРА BG-RRP- ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ.”  срок за кандидатстване :  ПРИКЛЮЧИЛ 1. Цели 2. Кои може да кандидатства: Само кандидати, които са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май […]

АДАПТИРАНЕ В КОНТЕКСТА НА COVID 19 ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИСТРИРАНИ, КАТО ТУРОПЕРАТОР ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ

АДАПТИРАНЕ В КОНТЕКСТА НА COVID 19 ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИСТРИРАНИ, КАТО ТУРОПЕРАТОР ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ ФИНАНСИРАНЕ 100 % Период за прием на проекти: ПРИКЛЮЧИЛ Основна цел: Да се подпомогне бизнеса да се адаптира и подготви за прехода към цифрова и кръгова икономика. Бюджет на процедурата: 100 000 000 лева Безвъзмездно финансиране • 100% от допустимите […]