Business Intelligence (BI): Техники и приложение

Business Intelligence (BI): Техники и приложение

Работа като анализатор в сферата на Business Intelligence (BI),  изисква освен да се владеят  различните техники за провеждане на анализ, а и да разбера същността на изследваният бизнеса. Очаква се, чрез силата на данните  анализа,  да се спомага за укрепва този бизнес.

Добрият BI анализатор  не разглежда проблема само от един ъгъл. Той  е в състояние да извлече  цялата информация, необходима за решаването на даден проблем.  В състояние е да отговори  както на прости въпроси,  като например:  “Какви са новините по отношение на нашия имейл маркетинг?” , а така  също и на много по-сложни:

  • Как се представи нашият имейл маркетинг през последното тримесечие по отношение на честотата на кликване. Генерирани ли са приходи?
  • Как се сравнява това към представянето през същото тримесечие на миналата година? и т.н.

От техническа гледна точка BI анализатора използва релевантни BI термини за измерваме бизнес резултатите. 

Стъпки за анализ на данни

Процесът, свързан с анализа на данни, включва няколко стъпки

А) Процеса  започваме със събиране на наблюдения.

Определят се  изискванията за данни или как се групират данните.  Могат да бъдат разделени по възраст, демография, доходи или пол . Стойностите на данните могат да бъдат числови или разделени по категории. Например, можете да наблюдавате променливи,  като обем на продажбите или нови клиенти, които са се записали в сайта  или  всеки месечен приход от всеки клиент. 

Тук   няма математически манипулации, които могат да бъдат приложени към тези наблюдения.

Б) Това, което трябва да направим, е да се определи количествено тази информация.

Количественото определяне е процесът при които се представят наблюденията като числа.

Например, можете да отбележите, че приходите от нови клиенти за януари, февруари и март са били съответно 100, 120 и 130 евро, докато съответният брой нови клиенти за същите три месеца са били 10, 15 и 25.

В) След това се определя  мярката.  А именно –  натрупваните наблюдения за да покажат в смислена и полезна информация.

Например, ако сумираме приходите от всичките три месеца, за да се получи стойността от  350 евро. Това ще бъде мярка за приходите от първото тримесечие на същата година.

По същия начин може да обработят и  броя на новите клиенти за същия период = 50. С това математическо действие се получава  друга мярка.

Г) Друг термин е  метрика .

Метриката се отнася до стойност, която произтича от мерките, които сте получават и има за цел да измерват ефективността или напредъка на бизнеса.

Ако , една мярка е свързана с нещо, като проста описателна статистика за минали резултати, то метриката има изразено бизнес значение.  

Например:  ако изчисленият  средния тримесечен приход на нов клиент, което е равно на 350 делено на 50, това е 7 евро – Това е метрика.

Метриките са много полезни за сравнения.

С тях може да следите средните тримесечни приходи на нов клиент на всеки три месеца, и по този начин да сравни  задържането на клиентите. и разходите за всяко тримесечие.

С две думи, наблюдения водят до мерки , а  мерки се използват за създаване на ключови показатели за бизнес стратегията.

В реалния бизнес, когато броят на наблюденията е значително по-голям, можете да се извлекат  стотици, понякога дори хиляди метрики.

Ака се запитаме – Дали можем  да се  следят всички възможни показатели и да извлечем целият този набор от данни?

Вероятно  – Да.  Но  няма смисъл да се прави.  Това, което трябва да направите  е да изберете метриката,  които са тясно съобразени с вашите бизнес цели. Тези показатели се наричат KPI – Ключови показатели за ефективност.

Ключови са, защото са свързани към основните  бизнес цели. Изпълнение на които ще  показват колко успешно сме се  справили в рамките на определен срок .

Индикатори, защото те са стойности или показатели, които показват нещо свързано с  ефективността на вашия бизнес.

Например, метрика може да показва трафика на страница от вашия сайт, която е била посетена от всякакъв вид потребители.

Вместо това KPI ще показва обема на същия трафик, обаче  генериран само от потребители, които са кликнали на връзка, предоставена в рекламната Ви кампания.

По този начин можете да се проверите дали  източникът на мотивация за вашите клиенти да стигнете до посочената страница на уебсайта си е проведената маркетингова кампания и за да кликнете върху предоставената връзка и Това ще спомогне да се вземе  информирано решение дали да продължите с  тази реклама или не.

 

Бизнес разузнаването(BI ) може много успешно да се прилага при оптимизация на цените на стоки и услуги във всички  бизнес сфери.

Например:

⇒  Хотелиерите използват BI (бизнес разузнаването)  за да оптимизация на цените много ефективно.  Чрез повишаване на цената на стая в периоди,  когато много хора искат да посетят хотела, и  намаляване когато търсенето е ниско, те могат значително да увеличат приходите си.  За да се приложи компетентно такава стратегия, те трябва да извлекат съответната информация в реално време и да я сравнит с изминалите периоди.

 

⇒ Правилно направено  бизнес разузнаването ще помогне за ефективно управление на логистиката и от своя страна, намаляване на разходите, респективно  увеличаване на печалбата в  логистични предприятия.

Чрез извършване на  задълбочен анализ на минали сделки за продажба се цели идентифицирането на сезонните модели и периодите от годината с най-високи продажби.

 

⇒ Можете се да проследява инвентара,  за да определят месеците, в които има  над или под складови наличности.

Подробен анализ може дори да определи деня или време от деня, когато нуждата  е най-висока с цел подобряване управлението на инвентара. Ефективно управление на инвентара означава доставяне на достатъчно запаси, за да се отговори на търсенето с минимално количество отпадъци и разходи.

Разглеждане на мерки, изчисляване на показатели и KPI, не са единствените роли на анализатора на бизнес разузнаването.  Всяко количествено значение, което можете да извлечете  и се визуализира, чрез табла и отчети с графики, диаграми или карти.

Обръщане на интересните и информативни ключови показатели за ефективност,  в лесно разбираеми и сравними визуализациие са важна част от работата на анализатора на бизнес разузнаването.

KPI таблата изглеждат подобни на тези, съдържащи показатели. Те обаче позволяват на ръководители и мениджъри да се фокусират  само в основните бизнес цели.

Business Intelligence (BI): Техники и приложение