КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

ОП Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 –

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП).

Разработване на иновации -В зависимост от категорията на предприятието процентът на съфинансирането е между 25 и 60 %.

„ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”

Краен срок: 15.05.2023 г. 16:30 ч. Начален срок: 14.02.2023 г. 18:00 ч 1. Цели Изграждане на нова фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за […]

Процедура “ЦИФРОВИ И ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ”

Stoic 11 октомври 17, 2021 5:58 pm Процедура “ЦИФРОВИ И ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ” % От допустимите разходи по проекта Индикативен старт на процедурата: Предстои да бъде обявен Основна цел: Да се подпомогне бизнеса да се адаптира и подготви за прехода към цифрова и кръгова икономика. Бюджет на процедурата: 100 000 000 лева Кой може да кандидатства: […]

процедура ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАСТЕЖ

процедура: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАСТЕЖ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ : %    Индикативен старт на процедурата:  2023 година Основна цел: Да се подпомогне бизнеса да се адаптира и подготви за прехода към цифрова и кръгова икономика. Безвъзмездно финансиране • 100% от допустимите разходи по проекта• минимален размер на БФП – няма• максимален размер на БФП – […]

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ.

ПРОЦЕДУРА BG-RRP- ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ.”  срок за кандидатстване :  ПРИКЛЮЧИЛ 1. Цели 2. Кои може да кандидатства: Само кандидати, които са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май […]

АДАПТИРАНЕ В КОНТЕКСТА НА COVID 19 ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИСТРИРАНИ, КАТО ТУРОПЕРАТОР ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ

АДАПТИРАНЕ В КОНТЕКСТА НА COVID 19 ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИСТРИРАНИ, КАТО ТУРОПЕРАТОР ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ ФИНАНСИРАНЕ 100 % Период за прием на проекти: ПРИКЛЮЧИЛ Основна цел: Да се подпомогне бизнеса да се адаптира и подготви за прехода към цифрова и кръгова икономика. Бюджет на процедурата: 100 000 000 лева Безвъзмездно финансиране • 100% от допустимите […]