зелена енергия

„ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”

Краен срок: 15.05.2023 г. 16:30 ч. Начален срок: 14.02.2023 г. 18:00 ч 1. Цели Изграждане на нова фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за […]