ПРОГРАМА “ДУНАВСКИ РЕГИОН” 2021-2027

Програма за транснационално сътрудничество

Програма за транснационално сътрудничество за Дунавския регион за периода 2021 – 2027 г.

Stoic 11 ноември 2, 2022 3:47 pm Програма за транснационално сътрудничество за Дунавския регион за периода 2021 – 2027 г. Териториалният обхват на програмата включва 9 държави – членки на Европейския съюз  : Австрия, две германски федерални провинции: Баден-Вюртемберг и Байерн (Бавария), Чехия, Словакия, Словения, Хърватия, Унгария, Румъния и България и 5 държави извън ЕС […]