дигитализация на МСП

процедура ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАСТЕЖ

процедура: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАСТЕЖ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ : %    Индикативен старт на процедурата:  2023 година Основна цел: Да се подпомогне бизнеса да се адаптира и подготви за прехода към цифрова и кръгова икономика. Безвъзмездно финансиране • 100% от допустимите разходи по проекта• минимален размер на БФП – няма• максимален размер на БФП – […]