ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Съвместимост на проектите с принципа на “Ненасяне на значителни вреди” Спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди е предварително условие за одобряването на националните плановете от Комисията и Съвета, което е определено в Регламента за Механизма за възстановяване и […]