Day: 01/05/2021

ПОДМЯРКА 6.1 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ“

ПОДМЯРКА 6.1 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ“ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ  Индикативен срок кандидатстване:  2023 год Общ бюджет на процедурата 600 000 евро Основна цел: Помощта ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст до 40 години към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални умения и компетенции. Кой може да кандидатства: Земеделски […]