като изпълнител по проект е само Министерството на земеделието.

С бюджет от 23,900 млн. лева публичен ресурс до 2025 г. ще бъде изградена Електронна информационна система в земеделието (ЕИСЗ) за обмен на данни между публичната администрация и субектите в сектора. Тя ще осигури интегриране и съвместимост на данните от различни информационни системи, регистри и бази данни в и извън сектор „Земеделие“