Възможностите за получаване на кредит при изпълнение на Европроекти

Кандидатите за кредит трябва да имат одобрени проекти и сключен договор за отпускане на финансова помощ.

√.  Получените средства от субсидията по проекта, се използват за погасяване на предоставения кредит.

√.  Съществува възможност банката да кредитира със собствени средства разликата до стойността на проекта, когато тя надвишава максималния допустим размер за  финансиране.

√.  Лихвата по отпуснатите кредити е в размер на 3% * годишно;

√.  Срока за погасяване на кредитите е до 60 месеца, включително срока за усвояване и гратисния период;

√.  Банката не прилага санкции при частично или цялостно предсрочно погасяване на кредита, когато то става със средства от изплатената субсидия.

Средствата стигат до потенциалните кредополучатели, чрез посредничеството на 20 търговски банки.

 изборът на най-добра оферта е по-скоро индивидуално решение, което може да бъде взето, след изготвяне на индивидуални оферти и  след подробно сравнение на възможностите .