Малки и средни предприятия

РАБОТИМ с

Неправителствени организации

Аквакултури и Земеделски производители

Творчески индустрии

Бизнес експертиза

Във фирмата работи екип специалисти с доказана професионална компетентност с 15+ години опит в:
  • Стратегическо планиране на бизнеса с помощта на системи за бизнес анализи.

  • Умения относно  статистика,  базите данни. Практически умения  SQL(Structured Query Language), My SQL -Windows Functions, Python, Tableau.

  • Имат знания и опит в подготовката, изпълнението, мониторинг и отчитане резултати по проекти  покриващи широк кръг от дейности. Включително подпомагане на връзката между обществения и частния сектор, изграждане на капацитет и трансфер на знания на МСП и Земеделски производители.

За нас всеки клиент е специален, всеки проект е уникален.

Daniela Dimova

За повече информация +359 - 897- 064 - 330

Приложимост

НАПРАВЛЕНИЯ

Анализ на пазарната кошница

Използвайте данни за транзакции, при компания за търговия на дребно  за да разкрие модели  на пазаруване, като например: какви продукти често се купуват,  заедно?

Чрез, прилагане на алгоритми в процес на  анализа,  се предоставят прозрения за позициониране на  продукти.

Анализирайте данните за клиентите, за да ги разделите на сегменти въз основа на поведение, демографски данни или модели на покупка.

Създаване на визуализации, които да помогнат на бизнеса да приспособи маркетингови кампании  към различни таргет група клиенти.

анализ на настроенията

Анализирайки текстови данни от социални медии или отзиви на клиенти за общите тенденции в настроенията при тестване, симулиране и анализиране на b-та тест при оптимизация на уебсайтове.

Използвайки анализа на данните, компанията може да взема по-добри бизнес решения и да помогне за анализиране на тенденциите и удовлетвореността на клиентите, което може да доведе до нови и/или  по-добри продукти и услуги.

Прогнозна поддръжка

В индустриалния сектор, при  работа  със сензорни данни от машини,  за да предскаже кога е  необходима  поддръжка.

Анализа помога на компаниите да намалят престоите и да спестят разходи за поддръжка.

анализира данните за пациентите

За  идентифициране на тенденциите и моделите в разпространението на заболяванията, лечение или използване на болнични ресурси.

Спомага  за по-добро вземане на решения в областта на здравеопазването.

 

Този анализ  е безценен в индустрии, като финанси или прогнозиране на цените на акциите.

Полезен при определяне  бъдещите тенденции  в управлението на веригата за доставки.

Анализ на наборите от данни  свързани със замърсяването на климата или биологичното разнообразие.

Анализът може да допринесе за усилията за опазване на околната среда или препоръките за политики.

Консултация с експерт

Услуги

BI Анализ на данни.

С какво можем да сме Ви полезни?

BI (Business Intelligence)
  • Изготвяне на анализи и отчети на минали(исторически) данни и бъдещи стойности.
  • Collecting the Data.
  • Clean the tables.
  • Analyze and visualize data.
  •  Бизнес анализи за текущи и бъдещи периоди.
  • Анализ на риска, темп на развитие и ефективност на инвестициите.
повече за услугата
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ Основи на работата с Tableau

 Практически умения за работа с водещия софтуер за анализ Tableau.

———————————————————–

Дистанционно обучение   |  3 дни

Искам да получавам новини от Стоик11 на e-mail